สายมู ต้องไป 5 วัดดัง ประเทศสิงคโปร์

สำหรับบรรดาสายมูของไทย ที่เป็นนักเที่ยวด้วย มักนิยมเดินทางไปกราบไหว้วัด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต่างประเทศ และที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน เพราะไปหนเดียวได้ทั้งสายบุญและสายช็อป หากแต่สำหรับหากแต่ที่ เกาะสิงคโปร์ ชาติในอาเซียนก็มี วัดดัง สิงคโปร์ ที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปขอพร รวมถึงเสริมดวงและแก้ชงกันไม่น้อยเหมือนกัน และคนไทยก็รู้จักกันดีเสียด้วย 

พาไปรู้จัก วัดดังสิงคโปร์ ที่บรรดาสายมู ชอบเดินทางไปกราบไหว้ ขอพร

วัดเซียน จู่กง (Xian Zu Gong Temple)

Xian Zu Gong Temple

วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงค่อนข้างมากเพราะถือกันว่าเป็นวัดจีนที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1867 โดยพ่อค้าจีน ซึ่งจัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแก่ เทพเจ้าตั่วแป๊ะกง ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ทำให้วัดเล็กๆ แห่งนี้มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งหวังว่าจะมีโชคในด้าน ทรัพย์สินและเงินทอง รวมทั้งหวังให้เทพช่วยปลอดภัย คลาดแคล้ว จากอันตรายทั้งปวง

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kuan Im Tng Temple, Joo Chiat)

Kuan Im Tng Temple

วัดเจ้าแม่กวนอิม ละแวกจูเชียต ถือว่าเป็นวัดดังอีกแห่งของสิงคโปร์ ทุกคนที่เดินทางมานอกจากจะมากราบไหว้ พระจุณทีโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังชอบเดินชมรอบบริเวณวัดที่มีความสวยงาม โดยส่วนมากจะขอพรด้านความรักและมีชีวิตครอบครัวที่ดี

วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple)

Thian Hock Keng Temple

วัดแห่งนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดความสุขแห่งสรวงสวรรค์” ถือว่าเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในสิงคโปร์ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งถือว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล ซึ่งคอยปกป้องชาวจีนที่อพยพมาอยู่สิงคโปร์ในยุคแรก ให้สามารถฝ่าคลื่นลมแรง จนเดินทางขึ้นฝั่งที่สิงคโปร์ได้สำเร็จ โดยคนส่วนใหญ่มักจะเดินทางมา เพื่อขอพรเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น รวมไปถึงความรักและการขอพรให้มีบุตรอีกด้วย

วัดพระเขี้ยวแก้ว (he Buddha Tooth Relic Temple and Museum)

he Buddha Tooth Relic Temple and Museum

วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่บรรจุของ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระทนต์ของพระพุทธเจ้า โดยบรรจุอยู่ในสถูปทองคำ และเป็นที่มาของชื่อ วัดพระเขี้ยวแก้ว นั่นเอง เป็นวัดที่มีความงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งออกแบบตามสมัยราชวงศ์ถังของจีน โดยผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพร เสริมดวง รวมไปถึงแก้ปีชง และขอพรเทพเจ้า ประจำปีเกิดให้คุ้มครอง

วัดศรีมาริอัมมัน (Sri Mariamman Temple)

Sri Mariamman Temple

เป็นวัดฮินดูเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ และนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยยอมพลาดในการไปกราบไหว้ เยี่ยมชม โดยสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา ก็เพื่อถวายแด่ พระศรีมาริอัมมัน หรือ พระแม่อุมาเทวี ซึ่งถือว่าเป็น เทวีแห่งพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และวาสนาอันสูงสุด และชาวฮินดูมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยปกป้องให้พ้นจากอาการป่วย โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงรักษาโรคระบาดอีกด้วย

 หากท่านใดสนใจ อ่านเรื่องอื่นๆ สามารถ กดอ่านได้ที่นี่ ข่าวอื่นๆ