กราบไหว้ หลวงพ่อเกตุ และ หลวงพ่อหยก 2 หลวงพ่อชื่อดังของสมุทรสงคราม

เชิญร่วมกราบไหว้หลวงพ่อเกตุ วัดเกตการาม และ หลวงพ่อหยก วัดโบสถ์ ที่มีชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม มีพื้นที่ 416.7 ตารางกิโลเมตร แม้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กแต่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน ทั้งอาหารทะเล ผัก ผลไม้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของคนกรุงเทพฯ และมีผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เนืองๆ เพราะมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เหล่าสายบุญและสายมูมักจะชื่นชอบกันมาก

วัดเกตการาม

และหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อเกตุ วัดเกตการาม ซึ่งมีคนพบถูกทิ้งอยู่ในวัดร้าง และได้อัญเชิญประดิษฐานในวิหาร ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของชาวบางคนที และเป็นทีรู้จักกันดีของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ      

วัดเกตการาม เดิมชื่อวัดเกต สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา แต่ต่อมาถูกทิ้งร้างไป กระทั่งปี พ.ศ. 2433 ชาวบ้านได้รวมตัวกันนิมนต์พระจากวัดบางคนทีนอกมาบูรณปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จ โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ได้ต่อเติมชื่อเป็นวัดเกตราชยตนาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ เสด็จมาประทับแรมที่วัดนี้ทรงปรารภว่า ชื่อวัดยาวและเรียกยากจึงเปลี่ยนใหม่เป็นวัดเกตุการามดังที่ใช้ปัจจุบัน

หลวงพ่อเกศมงคล

หลวงพ่อเกตุ หรือหลวงพ่อเกตมงคลพรหมบดี เป็นพระพุทธรูปยืนหินทรายแดง ปางประทานพร โดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้าง และสร้างขึ้นในปีไหนด้วย ตามประวัติกล่าวว่าท่านถูกทิ้งร้างในบริเวณที่เป็นวัดร้างแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เชิงสะพานตำบลบางนกแขวก ที่ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดคริสต์หรือที่คนรู้จักกันดีว่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด โดยได้มีการนำมาประดิษฐานไว้ที่วิหาร และมีชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างสูงในความศักดิ์สิทธิ์ จะมากราบไหว้บูชาขอพรอยู่เสมอ คนที่มาบนบานศาลกล่าวมักจะได้รับโชคลาภตามที่ต้องการอยู่เสมอ

หลวงพ่อหยก

อีกแห่งก็คือ หลวงพ่อหยก วัดโบสถ์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม ซึ่งสร้างจากหินหยกสีขาว ประดิษฐานด้านในพระอุโบสถทรงท้องเรือสำเภาของวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามเรื่องเล่าเชื่อกันว่ามีการแกะสลักในรูปแบบเดียวกันนี้ 2 องค์ อีกองค์อยู่ที่อยุธยา ชาวบ้านให้ความนับถืออย่างมาก นิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรและร่วมปิดทองที่องค์พระเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งอธิษฐานเสี่ยงทาย โดยผู้เสี่ยงทายจะต้องใช้หลังมือเคาะที่หัวเข่าหลวงพ่อ หากว่าเคาะแล้วเกิดเสียงดัง เชื่อกันว่าเรื่องที่ผู้เคาะอธิษฐานเสี่ยงทายไว้ จะสำเร็จสมดั่งใจมุ่งหวัง สมดังที่ได้อธิษฐานไว้ทุกประการ

บทความแนะนำ