แนะนำสถานที่ สำหรับไหว้พระ วัดดังจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ใกล้กรุงเทพฯเท่าใดนัก และมีพระดีและวัดดังที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางไปกราบไหว้ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตได้สะดวก

 

วัดโคกพิกุลเรียง

วัดโคกพิกุลเรียง

วัดโคกพิกุลเรียง ตั้งอยู่บนโคกที่มีต้นพิกุลเรียงกัน 3 ต้น จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดในตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งเป็นบริเวณที่เว้าริมตลิ่งที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทำให้ลำน้ำหมุนวน จนเป็นที่มาของชื่อตำบล

ภายในวิหารริมแม่น้ำเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงปู่ดำ” พระพุทธรูปปางสมาธิ พระเศียรมีขมวดพระเกศา แต่ไม่มีพระเกตุมาลา หรือพระรัศมี สร้างมาครั้งแรกสร้างวัด แต่ไม่ได้เป็นพระปฏิมาประธาน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านอย่างมาก จนได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านจะนิยมมาสักการะขอพรและบบนบานขอในเรื่องต่างๆ เมื่อสมหวังดังประสงค์จะแก้บนด้วยการถวายประทัด รวมทั้งละคร

 

วัดสุรชายาราม

วัดสุรชายาราม

เดิมชื่อว่า วัดหลุมดิน สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา บริเวณที่เป็นหลุมดินที่ขุดดินนำไปใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ต่อมาเป็นวัดร้าง กระทั่งท่านผู้หญิงอิ่ม บุนนาค ภริยาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์พิพัฒนศักดิ์ (วร บุนนาค) พระสมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มาพบในสภาพวัดร้างจึงได้สร้างพระอุโบสถขึ้นในที่ใหม่ ในปี 2427 และรัชกาลที่ 5 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดสุรชายาราม

ต่อมาเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ บุนนาค ในรัชกาลที่ 5 ) ทรงรับอุปการะวัดสุรชายารามสืบต่อจากท่านผู้หญิงอิ่มผู้เป็นมารดา และอัญเชิญพระสรีรังคารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภาควดี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 และเจ้าคุณประยูรวงศ์ ผู้เป็นพระราชมารดา มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ภายในวัด เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์เชื้อพระวงศ์ของจังหวัดราชบุรี

 

วัดท่าหลวงพล

วัดท่าหลวงพล

วัดท่าหลวงพล เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัด เป็นที่รวมพลของทหารไทยเมื่อครั้งรบกับพม่า

ปัจจุบันโบราณสถานในวัดได้รับการทำนุบำรุงรักษาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหอไตร ศาลาการเปรียญ รวมทั้งพระอุโบสถเก่าที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปลงรักปิดทองปางมารวิชัย ชาวบ้านเรียกชื่อว่าหลวงพ่ออุดมมงคล เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างมาก เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดมากว่า 200 ปี พากันมากราบไหว้บูชาขอพรอยู่เสมอ

ขณะเดียวกันในวิหารแห่งนี้ยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อคง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี 2435 ได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีวิทยาคมเข้มขลัง เป็นที่เคารพของคนโพธารามมาช้านานเช่นกัน