สายมู กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในกรุงเทพฯ

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ผู้คนทั่วโลกต้องประสบปัญหากับการระบาดของโควิด-19 จนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีความเคร่งเครียด กดดันหลายอย่างทั้งเรื่องการงานที่เริ่มไม่มั่นคง เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลง

สำหรับคนไทยเองแม้ว่าจะต้องเจอปัญหารุมเร้าหลายด้านเช่นกันแต่หลายคนหาทางออกด้วยการหาที่พึ่งทางใจเพื่อปลอบประโลมความเศร้า และใช้ชีวิตอย่างมีความหวังต่อไป และในกรุงเทพฯ มี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หลายแห่งที่ทุกคนสามารถไปกราบไหว้หรือขอพระได้อย่างสะดวกสบาย การเดินทางไม่ยุ่งยากมากนัก เหมาะกับสายมูที่มีเวลาน้อยอย่างยิ่ง ดังสถานที่ดังต่อไปนี้

1.ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองกรุงเทพ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองกรุง เนื่องเพราะการสร้างบ้านแปงเมืองนั้น นับแต่โบราณกาล เมื่อบ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น พระมหากษัตริย์หรือผู้นำจะสร้างศาลหลักเมืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชน เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงแผ่นดินอันเป็นที่รักและสมควรหวงแหน

ทั้งนี้ คนกรุงเทพเชื่อว่าศาลหลักเมืองคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพ การไปกราบสักการะศาลหลักเมือง จะเป็นการเสริมความมั่นคงให้ชีวิต ทำให้การดำรงตนราบรื่น มีความสุขสมหวัง พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต ครอบครัวมั่นคง

เครื่องสักการะในการกราบไหว้ขอพรคือ ธูป 3 ดอก,เทียน 1 เล่ม,ดอกบัวและผ้าแพรสามสี

2.สักการะพระเศรษฐีนวโกฏิ วัดสระเกศ

พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดสระเกศ

จากตำนานล้านนาในอดีตเคยเกิดความทุกข์เข็ญ ข้าวยากหมากแพง ทำให้มีพระอริยะสงฆ์รูปหนึ่งแนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้นเพื่อบูชาแก้เคล็ด ทั้งนี้พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพที่นำพักตร์ของมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านที่สร้างคุณอเนกอนันต์ในสมัยพุทธกาล เป็นพุทธอุปฐากพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงยกย่องท่านเหล่านี้ว่าเป็นผู้เลิศในการทำทานและเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวงมารวมอยู่ในองค์เดียว

โดยที่วัดสระเกศ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่นอกจากมีพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ และพระพุทธรูปสำคัญๆแล้ว ยังมีรูปเคารพ พระเศรษฐีนวโกฏิ ให้เคารพสักการบูชา ตามความเชื่อที่ว่ามีคุณทางโชคลาภนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ผู้บูชา

3.ท้าวมหาพรหม เอราวัณ

ท้าวมหาพรหม เอราวัณ

ท้าวมหาพรหม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ตรงแยกราชประสงค์มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่เพียงคนไทยเท่านั้นที่เดินทางมากราบไหว้ คนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนก็เดินทางมาสักการะจนผู้คนแน่นขนัดทุกวัน เพราะมีความเชื่อว่าหากได้มากราบไหว้ ขอพร ไม่ว่าจะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมหวังทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ หรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรัก และช่วยปัดเป้าโชคร้ายให้ออกจากตัวไป

ลักษณะของพระพรหมมีกายสีทอง สี่พักตร์ (สี่หน้า) แปดกร (8 มือ) วิธีกราบไหว้ที่ถูกต้องคือต้องทำให้ครบทั้งสี่พักตร์ สี่ทิศ (การงาน,เงินทอง,สุขภาพ ครอบครัว,โชคลาภ)โดยเครื่องสักการะประกอบด้วย ธูป 12 ดอก (กราบไหว้ด้านละ 3 ดอก) เทียน 4 เล่ม พวงมาลัยดอกมะลิและดาวเรืองรวมถึงทองคำเปลว 4 แผ่น

4.พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

ที่ตั้งของ พระตรีมูรติ อยู่ลานหน้าห้างเซนทรัล เวิลด์ และอยู่ไม่ไกลจากศาลท้าวมหาพรหมเท่าใดนัก เป็นที่รู้จักดีของคนไทยและนักท่องเที่ยว โดยนิยมมาขอพรเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรัก โดยเครื่องสักการะประกอบด้วยธูปแดง 9 ดอก,เทียนแดง 1 คู่และดอกกุหลาบแดง 9 ดอก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ