พระฤาษีพรหมนิมิต มอบโชคลาภ ผ่านความฝัน

ร่วมสักการะพ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี ประทานโชคลาภผ่านความฝันกับผู้ประพฤติดี

วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่ที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยชาวบ้านในละแวก โดยได้มีการพบรอยพระพุทธบาทสมัยทวารวดี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งต่อมากรมศิลปากรขึ้นไปสำรวจรอยพระพุทธบาทและได้สร้างมณฑปครอบไว้และประกาศให้บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นโบราณสถาน

พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต

ทั้งนี้ วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่บนเทือกเขา ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนจะไปกราบไหว้จะต้องเดินขึ้นเขาไป และผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายจุดไม่ว่าจะเป็นรอยพระพุทธบาท เจดีย์พันปีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระถ้ำเสือและกราบไหว้พ่อปู่ฤาษีพรหมนิมิต

สำหรับพ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิตประดิษฐานในถ้ำเชิงเขาดีสลัก แกะสลักจากหินธรรมชาติ น้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัม มี 4 พักตร์ 4 กร 2 กรข้างหน้าถือไม้เท้ากายสิทธิ์รูปหน้าเสือ กรข้างขวาหลังถือจักรกร ข้างซ้ายหลังประทานพร มีลักษณะองค์ที่งดงาม เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว มีเพียงองค์เดียวในประเทศไทยและในโลก

พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต1

พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิตจัดสร้างโดยนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยชาวสุพรรณบุรีซึ่งร่วมกับประชาชนจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อที่ว่า อำเภออู่ทองในอดีตย้อนไปสมัยทวารวดีมีผู้ปกครองนครร่วมกับพระฤาษีหลายองค์ ดังนั้นจึงได้สร้างเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการบูชา โดยได้ทำพิธีเบิกเนตรและอัญเชิญองค์พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิตมาสถิตร่าง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552

พระเบญจภาคีชุดเล็ก

เชื่อกันว่าพ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิตมีความเก่งกล้าทางคาถาอาคม มีวาจาประกาศิต มีบารมีมากมาย มีอิทธิฤทธิ์ที่ยากจะหาผู้ใดเทียมได้ และเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หากผู้ใดหมั่นสักการบูชา ท่านจะประทานโชคลาภทางความฝันได้ หากผู้ขอเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมไม่เบียดเบียดใคร

สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบในบริเวณใกล้เคียงกันก็คือพิมพ์พระถ้ำเสือ ซึ่งมีหลายพิมพ์ หลายกรุ มีทั้งพระถ้ำเสือพิมพ์จิ๋ว พระถ้ำเสือพิมพ์เล็ก พระถ้ำเสือพิมพ์กลาง พระถ้ำเสือพิมพ์ใหญ่ ฯลฯ ซึ่งต่างก็ได้รับการยกย่องให้เป็นพระเบญจภาคีชุดเล็ก นับเป็นพระพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพในด้านคงกระพัน

พิมพ์พระถ้ำเสือ

และในพ.ศ.2515 ได้มีการค้นพบพระถ้ำเสือจากกรุวัดเขาดีสลักซึ่งมีความขลังไม่แพ้รุ่นอื่นๆ และเชื่อว่ากันว่าพ่อปู่ พระฤาษีพรหมนิมิต เป็นผู้จัดสร้างพระถ้ำเสือรุ่นนี้ ซึ่งผู้ที่เช่าพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักไปบูชามักมีโชภลาภหรือแคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะเหล่าทหารและตำรวจที่รับราชการอยู่ทางสามจังหวัดภาคใต้เคยห้อยคอพระถ้ำเสือกรุวัดเขาดีสลักแล้วแคล้วคลาดจากการโดนร้ายลอบยิงมาหลายครั้ง

ถือเป็นพระเครื่องที่พุทธศาสนิกชนควรหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต

ติดตามเรื่องอื่นๆ ที่ท่านสนใจ