3 สถานที่ขอพร เงินทอง ไหลมา เทมา

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในวันหยุดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่หยุดติดต่อกันหลายวันจะชอบเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อไปเข้าวัด ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว

นอกจากนั้นแล้วที่นิยมกันมากที่สุดก็คือการขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ความรัก หรือขอพรเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย

และต่อไปนี้จะขอแนะนำวัด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนนิยมไปเพื่อให้ได้รับโชคทางด้านทรัพย์สิน เงินทอง ซึ่งกระซิบบอกว่าไม่ไปไม่ได้ ดังนี้

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดท่าซุง อุทัยธานี

หลวงพ่อเงิน วัดท่าซุง
วัดจันทาราม เป็นวัดเก่าแก่ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัดท่าซุง เพราะในอดีตแถวหน้าวัดเป็นที่ผูกซุงเข้าด้วยกันเพื่อล่องแม่น้ำ ในพ.ศ.2511 พระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร )หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บูรณะวัดจนงดงามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ในจำนวนนี้รวมถึงพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร สูง 30 ศอก หรือ 15 เมตร ประดิษฐานอยู่หน้าหอพระไตรปิฎกซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ทั้งนี้เมื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำดำริสร้างขึ้น ก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยอย่างล้นหลาม จนหลวงพ่อฤาษีลิงดำถึงกับกล่าวว่าพระยืนนี้บันดาลลาภให้มากนัก จนสร้างสำเร็จใช้เวลาไม่นาน ปัจจุบันเป็นพระยืนที่มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้ปิดทองที่องค์จำลองและขอพรมิได้ขาด


พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต ถ้ำเชิงเขา วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต

พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต ประดิษฐานในถ้ำเชิงเขาดีสลักแกะสลักจากหินธรรมชาติ น้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัม มี 4 พักตร์ 4 กร 2 กรข้างหน้าถือไม้เท้ากายสิทธิ์รูปหน้าเสือ กรข้างขวาหลังถือจักรกร ข้างซ้ายหลังประทานพร มีลักษณะองค์ที่งดงาม เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว

ทั้งนี้ได้มีการทำพิธีเบิกเนตรและอัญเชิญองค์พ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิตมาสถิตร่าง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 ตามความเชื่อที่ว่าพ่อปู่พระฤาษีพรหมนิมิต มีความเก่งกล้าทางคาถาอาคม มีวาจาประกาศิต มีบารมีมากมาย มีอิทธิฤทธิ์ที่ยากจะหาผู้ใดเทียมได้ และเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หากผู้ใดหมั่นสักการบูชา ท่านจะประทานโชคลาภทางความฝันได้ หากผู้ขอเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมไม่เบียดเบียดใคร


หลวงพ่อสิน วัดบุณยะประดิษฐ์

วัดบุณยะประดิษฐ์

วัดบุณยะประดิษฐ์เป็นพระอารามหลวงเพียงแห่งเดียวในเขตบางแค กทม. เดิมชื่อวัดใหม่บุญน่วม บ้างก็เรียกวัดใหม่ตาน่วม เนื่องจากได้รับการบริจาคที่ดินให้สร้างวัดจากนายบุญ และนางน่วม โพธินิมิตร ภายในวัดมีวิหารชื่อวิหารหลวงพ่อสิน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่ลงรักปิดทองใหม่ ที่สร้างมาพร้อมกับพระอุโบสถหลังเก่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวบ้านมากราบสักการะบูชาขอพรกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้วทางวัดยังได้ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสินอดีตเจ้าอาวาส ทำให้ชาวบ้านต่างนิยมมากราบสักการะบูชา ตามมงคลนามของชื่อวิหารที่เชื่อว่าเป็นนามแห่งการเพิ่มพูนสินทรัพย์และเงินทอง

และทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่ขอพรเงินทองไหลมาเทมา ที่ท่านใดมีโอกาสควรไปสักการะขอพรสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อให้มีโชคลาภ เงินทอง ไหลมา เทมา ไม่ขาดสาย ทำมาค้าขึ้น มีความโชคดี จะเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ก็จะได้เงิน ได้ทองนั่นเอง